Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
  Biuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. w Przemyślu
■ MENU PRZEDMIOTOWE
 Ogólne
 Specjalne
Szukaj w BIP:   
Dział: Ogólne
Tryb przyjmowania i załatwiania spraw

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, ustnie lub telefonicznie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

tel.: (16) 6786095

W sprawach skarg i wniosków zainteresowane osoby przyjmuje Prezes Zarządu w godzinach urzędowania, po uprzednim uzgodnieniu terminu z sekretariatem Zarządu Spółki.


 Ostatnia aktualizacja: 17-12-2019 Liczba odwiedzin: 115394